E-defterlerin/E-defter Beratların Gönderim Süresinin Uzatılması

30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,

30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları’nın” yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Sirküler 133 | Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr)