Kişisel Pazarlama Açık Rıza Metni

Tarafıma sunulan aydınlatma metnine istinaden (bilgilendirilmeye dayalı açık rıza) satın alma bilgilerim, çevrimiçi ve çevrimdışı mecralardaki kullanım davranışlarım / tüketim alışkanlıklarım da dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin, Armoni Bilgisayar Ltd. Şti. tarafından dijital ve/veya diğer mecralarda (1) kişisel reklam, kampanya, teklif, tanıtım, çekiliş, yarışma, etkinlik, hediye kuponu, promosyon ve benzeri her türlü doğrudan, dolaylı kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, (2) kişiselleştirilmiş pazarlama analiz çalışmalarının (profilleme, hedefleme, yeniden hedefleme ve benzeri) yürütülmesi, (3) müşteri kazanım veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek kişisel aktivitelerin planlanması, (4) ürün veya hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması adına kişiselleştirilmiş aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi ve (5) kişisel kampanya performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve aynı amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik hizmet aldığınız tedarikçilerinize, topluluk şirketlerinize, iş ortaklarınıza ve olası birleşme devralma/operasyon ve ticari işletme devri süreçlerinde ilgili alıcı taraflara aktarılmasına açık rıza veriyorum.