e-Arşiv Uygulamaları İptal ve İtiraz Kılavuzu Yayınlandı

e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı tarafından kullanılması amacıyla, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayımlanmıştır.

e-Arsiv_Uygulamalari_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V.1.0