Vergi Usul Kanunu 509 numaralı tebliğde yapılan değişikliğe göre sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç ya da etken madde temin eden tüm mükellefler e-Fatura uygulamasına 01.07.2021 tarihi itibarıyla geçmek zorundadır.

Vergi Usul Kanunu 509 numaralı tebliğde yapılan değişikliğe göre sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç ya da etken madde temin eden tüm mükellefler e-Fatura uygulamasına 01.07.2021 tarihi itibarıyla geçmek zorundadır. Bahsi geçen mükellefler aşağıdaki gibidir:

 • Hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri,
 • Diyaliz merkezleri
 • Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunan diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,
 • Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri,
 • Laboratuvarlar,
 • Eczane, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,
 • Optisyenlik müesseseleri,
 • İşitme merkezi,
 • Kaplıcalar,
 • Beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri,
 • Ecza depolarıdır.

Yayınlanan yeni tebliğe göre sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç ya da etken ham madde temin eden tüm mükelleflerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla brüt satış hasılatı gözetilmeksizin e-Fatura uygulamasına geçmeleri gerekir.