e-Dönüşüm Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve resmi gazetede yeni yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Sağlık Kuruluşları zorunlu e-Fatura uygulamasına geçiş yapacaktır.

 • Hastaneler
 • Tıp Merkezleri
 • Laboratuvarlar
 • Diyaliz Merkezleri
 • Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçileri
 • Kaplıcalar
 • Optisyenlik Müesseseleri
 • Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri,
 • İşitme Merkezleri
 • Ecza Depoları
 • Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri
 • Eczaneler
 • Sağlık Bakanlığı’ndan Ruhsatlı Diğer Tedavi Merkezleri

*Yaptıkları iş ve ciro nedeniyle e-İrsaliye mükellefi olacak firmaların zorunlu geçiş süreleri yeniden belirlenmiştir.

*Vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşan mükellefler GİB’in e-Belge düzenleme portalinin yanısıra özel entegratörlerin portallerini de kullanabileceklerdir.

*Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, KEP ile e-Belge iptal işlemlerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren ebelge.gib.gov.tr adresinden bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Yeni tebliğe ilişkin detaylı bilgilendirme için tıklayınız.