e-Defter Saklama Listesi Açıldı

e-Defter saklama uygulamasına yönelik yüklediğiniz e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin GİB onaylı berat dosyalarının ikincil kopyalarını kontrol edebileceğiniz ekran kullanıma açılmıştır.

Söz konusu ikincil kopyalar, Mali Mühür / Elektronik İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden e-Defter Uygulamasına giriş yaparak “e-Defter Saklama Listesi” menüsünden dönem seçerek görüntüleyebilirsiniz.