Ticari Elektronik İleti Onay Metni

Burada beyan ettiğim ve ilerleyen dönemlerde Armoni Bilgisayar Ltd. Şti. (“Şirket”) ile paylaşacağım e-posta adresime Şirket tarafından kampanya, reklam, çekiliş, anket, tanıtım, teklif, promosyon gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini, kişisel verilerimin bu amaçlarla da işlenmesini ve yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik Şirket’in hizmet aldığı tedarikçiler, topluluk şirketleri ve iş ortakları ile paylaşılmasını kabul ediyorum.